Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

Rajtad m��lik

Egészségre nevel és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségekben

 

Pályázati összefoglaló:

 

A projekt missziója egy olyan egészségfejlesztési egység kialakítása és mködtetése, amely képes pozitív jövképet közvetíteni a lakosság számára az egészségük megrzése és fejlesztése érdekében.

Az egészségfejlesztési irodák oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciós tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járó beteg szakrendelésrl vagy fekvbeteg szakellátást követen az egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból életmódváltást kezdeményezket kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be és követik a programokban való részvételüket.

A konstrukció alapvet céljai a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhet halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának, mint a foglalkoztathatóságot alapveten befolyásoló tényeznek javítása érdekében.

A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság szociális és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefügg feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.

 

A program céljai:

 • az egészségfejlesztés kistérségi szint intézményi hátterének kialakítása
 • egészségfejlesztési programok megvalósítása a betegségek megelzése és csökkentése érdekében
 • a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra ösztönzése
 • a dohányzás és a problémás alkoholfogyasztás visszaszorítása
 • a mentális egészség javítása

 

A program célcsoportját a kistérség lakossága (óvodák, iskolák, szülk), valamint a prevencióban részt vev humán szolgáltató intézmények dolgozói (orvosok, családsegítk, pedagógusok) alkotják.

 

A pályázat tartalma

Célcsoport

 • kistérségek lakosai
 • az egészségi állapota kapcsán érintett lakosság:
 • rizikócsoportba tartozók (szív- és érrendszeri, a daganatos valamint táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefügg megbetegedésekben szenvedk)
 • energia egyensúly (táplálkozás-mozgás megfelel aránya és minsége) helyreállítására szorulók
 • a programba bevont háziorvosi körzetek ellátottjai
 • az egészségügyi intézmények, mint a munkahelyi közösség részei

 

Tervezett fejlesztések

 

Az Enyingi kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) a lajoskomáromi Egészségházban (Lajoskomárom, Ozorai u. 1.) kerül kialakításra, amely épületben a szakorvosi rendel is található. A rendel fenntartója Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata.

Bemutatókonyha felszerelése. A konyha az önkormányzati fenntartású Gesztenyefasori Általános Iskolában kerül kialakításra, a különálló épületben, mely régebben technika terem volt. Itt tervezzük megtartani a fzklubot illetve az étrendi tanácsadást. Az idsek közösségben tartását célzó program a nyugdíjas klubokban megvalósuló fzklub, mely keretében dietetikus közremködésével az életkornak megfelel táplálkozási modellt mutatják be. Könnyen elérhet (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszer (specifikus diéta) étrendi tanácsadást nyújtunk a projekt ideje alatt a szrprogramból bejöv klienseknek (liszt érzékeny, diabétesz, cukormentes, koleszterinszegény, kalóriaszegény stb.).

Kültéri felntt játszótér kialakítása. A projekt keretében Lajoskomáromban kialakításra kerül egy felntt játszótér, mint minta program. A játszóteret a kistérség lakossága kipróbálhatja, és a polgármestereknek is mintaként szolgál, hogy a saját településeiken is kialakítsanak ilyen típusú játszóteret. A felntt játszótér egy szabadtéri kondi terem, ahol a felnttek és tinédzserek saját súlyuk használatával tudnak edzeni ingyen, a friss levegn.

 

Támogatható tevékenységek köre

1. Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda

 

Az EFI által ellátandó f feladatok:

 • a háziorvosok, járó- és fekvbeteg szakellátók által az EFI-be irányított vagy EFI-hez forduló, életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervez lakosság – állapotfelmérést és kockázatbecslést követen – életmódváltást támogató az EFI által, vagy a projektben, kistérségben mköd más szervezet által biztosított szolgáltatásokhoz, programokba irányítása;
 • a kistérségben már zajló egészségfejlesztési tevékenységek (programok, klubok) feltérképezése; róluk helyi adatbázis összeállítása;
 • egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása;
 • az egészségfejlesztési programokban történ részvételre ösztönzés helyi kommunikációval;
 • módszertani, szakmai támogatás és prevenciós, szrési tevékenységet támogató szolgáltatások, azokhoz szükséges erforrások biztosítása és koordinációja a kistérség egészségügyi alapellátói számára;
 • a kistérségben tevékenyked, egészségfejlesztési tevékenységet végz szervezetek helyi együttmködésének elmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése);
 • az egészséggel kapcsolatos helyi döntésekben részvétel vagy részvétel azok elkészítésében;
 • a helyben zajló egészségfejlesztési, egészségfejlesztési tevékenységek monitorozásában részvétel, amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség;
 • betegklubok kialakítása legalább cukorbetegek és szív- érrendszeri betegek számára, amennyiben ilyen betegklubok nincsenek, vagy tevékenységük bvítése szükséges, ezzel összefüggésben a beteg együttmködés fejlesztését támogató tevékenységek megvalósítása.

 

2. Alapellátás egészségfejlesztési szerepét ersít tevékenységek megvalósítása a kistérségben mköd felntt és vegyes háziorvosi körzetek legalább 33%-ának bevonásával

 

 • dohányzással kapcsolatos rövid intervenció az alapellátásban;
 • dohányzásról való leszokás támogatása a kistérségben az alapellátás és a kistérséget ellátó tüdgondozó(k) együttmködésének javításával;
 • alkohol-problémával küzdk szrése és rövid intervenció biztosítása az egészségügyi alapellátásban, alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása;
 • életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerül emberek azonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása;
 • öngyilkosság-megelzés pszichiátriai kórállapotok korai azonosításával és kezelésbe irányításával;
 • összetett szív- érrendszeri kockázatbecslés az alapellátásban, benne magasvérnyomás-betegség és anyagcsere-betegségek szrése is;
 • részvétel a betegklubok kialakításában és szakmai támogatása, betegek betegklubokba irányítása;
 • terápiás beteg-együttmködés javítását támogató fejlesztések.

 

3. Közösségben végzett kötelez egészségfejlesztési tevékenységek:

 

 • a rendszeres, életvitelszeren megjelen testmozgás támogatása:
 • közösségi színtéren, elssorban szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás;
 • fiatalok iskolaid utáni szervezett, felntt által felügyelt testmozgás/sport tevékenységei;
 • életmód-sport (pl. futás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) klubok létrehozása és mködtetése;
 • szabadidsport-rendezvények, amelyek alkalmasak a szabadidsport bázisának szélesítésére és a speciális igény vagy hátrányos helyzet lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére.
 • dohányzás-megelzés területén, olyan helyi közösségi akciók, amelyek a nem dohányzók védelmét támogatják a törvényi elírások. betartatását célozzák, ill. segítik el;
 • alkohol-megelzés területén helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi környezet betartását támogató közösségi akciók; leszokást támogató klubszer, önsegít tevékenységek;
 • a lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása, ezek keretében elssorban:
 • az idsek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megrzését, fejlesztését célzó programok;
 • életeseményekkel összefügg krízis-állapotok megelzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegít csoportok létrehozása;
 • szüli készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülklubok) támogatása.
 • Könnyen elérhet (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszer étrendi tanácsadás magas kockázatúak, elssorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, elhízottak, és étrendjükön változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi színtéren. (pl: közösségi ház, klubhelyiség, vagy könnyen elérhet egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendel v. szakrendel).
 • Könnyen elérhet szakszer testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak elssorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, elhízottak, és életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi színtéren (pl. szervezett betegklub) vagy könnyen elérhet egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendel v. szakrendel).

 
Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr