Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

K��zint��zm��nyek energetikai korszer��s��t��se

Közintézmények energetikai korszerûsítése Lajoskomáromban

 

A kedvezményezett neve:Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Közintézmények energetikai korszersítése Lajoskomáromban

A szerzdött támogatás összege: 149.955.005 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt befejezési dátuma: 2015.12.15.

A projekt azonosító száma: KEOP-5.7.0/15-2015-228

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A KEOP-5.7.0/15-2015-0228 azonosítószámú, „Közintézmények energetikai korszersítése Lajoskomáromban” elnevezés projekt keretében nagyszabású beruházás valósult meg. Mivel az önkormányzatnak évrl évre egyre nagyobb fenntartási költséget kellett fizetnie a fosszilis energiahordozók árának folyamatos növekedése, es az épületei állagának romlása miatt, így gazdasági szempontból is indokolttá vált az épületenergetikai korszersítés. A jelenleg kedveztlen körülmények között mköd épületekben a projekt segítségével Európai Uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

 

A fejlesztés eredményeként olyan középületek jöttek létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a település fenntartási költségei szignifikánsan csökkennek. Hosszútávon pedig a település éves széndioxid kibocsátása jelentsen csökkenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

 

A fejlesztés a Lajoskomáromi Iskola épületében, valamint az Lajoskomáromi Óvoda épületében valósult meg. Az épületek jelenlegi állapota alapján régóta indokolt a felújítás, a homlokzatok szigetelése, a födémek vízszigetelésének megoldása, az épületenergetikai mutatók javítása. Mindezek az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásának köszönheten most megvalósulhattak.

 

A projekt megvalósítása során az energetikai szempontok mellett a környezeti fenntarthatóság egyéb szempontjainak figyelembe vétele is kiemelt jelentség. A projektdokumentáció összeállításakor a önkormányzat az újrahasznosított papír használatát részesíti elnyben, valamint a projektesemények alkalmával olyan helyszíneket választ, amelyek környezetbarát közlekedési lehetségekkel (kerékpár, autóbusz) könnyen elérhetek.
Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr