Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

Testv��rtelep��l��sek

Partner kapcsolatok - Testvértelepülések

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata partneri kapcsolatokat épített ki az alábbi célkitzésekkel:

- partnerekkel kölcsönös megértés és barátság érdekében történ együttmködés,

- sokoldalú kulturális közremködés fejlesztése

- családok és a fiatalok kapcsolatfelvételének támogatása, ösztönzése,

- csapatok, csoportok és egyéni sportolók vetélkedésének, megismertetésének
  fejlesztése, személyes találkozások alkalmával az ismerkedés és barátság támogatása,

- partnerközségek fontos eseményeirl tájékoztatás, kölcsönös részvétel.

Fenti célok mentén Lajoskomárom és

1997. május 3-án Markt Haag i. OB (Németország) között,

2010. augusztus 28-án Zselyk (Románia, Erdély) között jött létre partneri kapcsolatot.

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr