Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

Lajoskom��romi Polg��r��r Egyes��let


Lajoskomáromi Polgárr Egyesület (2005)

Mosberger László

Lajoskomárom Bogárdi utca

Email: polgorseglkom@gmail.com

 Rövid története:

 A Polgárr Egyesület 2005. október 26-án alakult 15 f alapító taggal, a polgármester úr támogatásával és a község közbiztonságának javításáért tenni akaró lakosok összefogásával. Az alakuló ülésen az egyesület alapszabálya elfogadásra került, a szervezetünket a megyei bíróság 2005. november 21-én jegyezte be, a bejegyzésrl szóló végzés 2005. december 21-tl jogers.

 

Az egyesület célja Lajoskomárom közrendjének, közbiztonságának javítása, szorosan együttmködve a rendrséggel.

Az alapítástól 2009. február 7-ig a polgárr szervezetünk elnöke Horváth Lóránt volt.

 

Jelenleg a vezet tisztségviselk:

Elnök: Mosberger László

Elnökhelyettes: Hegyi Károly

Titkár: Nagy István

Gazdasági felels: Kappel Tibor

 

F tevékenységünk járrszolgálat ellátása a községünk közigazgatási területén, rendezvénybiztosítás, közös járrszolgálat teljesítése a rendrséggel.

A Lajoskomáromi Polgárrség tagja a Fejér Megyei Polgárr Szövetségnek és a megyei szervezeten keresztül az Országos Polgárr Szövetségnek is.

 

Az egyesület tagjai a tevékenységüket önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a közösség érdekében végzik. A mködés során nyereségre nem törekszünk, vállalkozási tevékenységet nem végzünk. A költségeinket a tagdíjakból és a készpénzben kapott támogatásokból fedezzük. F támogatóink a Lajoskomáromi Gyzelem Mezgazdasági Kft. és Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, továbbá helyi gazdálkodók, lakosok. Üzembentartói vagyunk egy rendrségi tulajdonú szolgálati személygépkocsinak. Sokszor hallottam a kérdést: Miért van szükség polgárrségre? Minek az?

A tevékenységünk lényege, hogy legalább jobbító szándékkal megpróbáljunk fellépni a bnözés ellen és ezért még hajlandók vagyunk tagdíjat is fizetni, szabadidnket rááldozni. Számomra a legfontosabb tulajdonság az emberekben a jóindulat, az emberek összefogását, - bármilyen civil szervezethez hasonlóan -, a szervezett keret adja meg. Bárkit, aki a fenti tulajdonsággal rendelkezik és hajlandó önként tevékenykedni, szívesen látunk körünkben.


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr