Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

P��ly��zati felh��v��s h��ziorvosi ��ll��shely bet��lt��s��re

Pályázati felhívás háziorvosi álláshely betöltésére

 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a lajoskomáromi vegyes háziorvosi körzet 2019. január 1. napjától történ, vállalkozási formában való ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1. (Egészségház)

8136 Lajoskomárom, Nyárfa u. 2/B.

Ellátandó feladatok:

A lajoskomáromi (felntt és gyermekorvosi) háziorvosi feladatok teljes kör ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

Praxis leírása:

-          Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850 f, vegyes praxis.

-          Önkormányzati felújított, jól felszerelt korszer rendelben,

-          Épületen belüli szolgálati lakás biztosításával.

-          Központi orvosi ügyeleti ellátás járási szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelez.

-          Labor, fizikoterápiás ellátás, foglalkoztatás egészségügyi ellátás lehetségével.

Az állás betöltésének feltételei:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrl szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben elírt feltételek és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben elírt egyéb feltételek megléte,
 • a praxis vállalkozói formában való mködtetése,
 • büntetlen elélet,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • részletes szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérl igazolás.
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata.
 • vállalkozási formától függen, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A megbízás idtartama:

 • határozatlan id, a nyertes pályázóval kötött, a mködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzít feladat-átadási szerzdés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

 • a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Lajoskomárom Nagyközség Polgármesterének címezve: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
 • A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Pirtyák Zsolt polgármester nyújt: a 30/400-3454 telefonszámon, vagy a polgarmester@lkomnet.hu címen.

A pályázat elbírálása:

 • A pályázat elbírálása a pályázati határid lejártát követen, Képvisel-testületi ülésen történik. A praxis betölthet a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követen, azonnal.

A pályázati felhívás megjelenik:

 • az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) honlapján,
 • MOK internetes felületén
 • Orvosi szaklapokban
 • Lajoskomárom nagyközség hivatalos honlapján (www.lajoskomarom.hu)

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr